Pályázatok

Projekt azonosítószáma:GINOP-1.2.14-20-2021-00244

Kedvezményezett neve: TERRA UNGHERIA Kft.
Projekt címe:„A TERRA UNGHERIA Kft. divat és dizájnipari fejlesztéseinek támogatása”
Szerződött támogatás összege:49 071 508,- Ft
Projekt összköltsége:70 102 154,- Ft
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Támogatás intenzitása:70%
A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2021.07.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.04.21.

Jelen projekt célja a TERRA UNGHERIA Kft. megújulását elősegítő technológia fejlesztés támogatása, melynek keretében KUKA KR210 R3100 maró robot kerül beszerzésre, illetve átalakítási és felújítási munkák kerülnek elvégzésre a 7720Pécsvárad, Ipartelep 1. (hrsz. 1824/3) megvalósítási helyszínen. A projekt keretében eszközparkunk korszerűsítésére kerül sor.

Az eszközbeszerzés keretében bővíteni és automatizálni kívánjuk a forma és mintagyártást, mind a kerámia mind az acéltermékek területén. Jelenleg új forma tervezésekor a rajzok már 3D-benkészülnek, de a mintatermék maga kézzel 2 D rajz alapján. Egy maró robottal a 3D rajzokról közvetlenül készülhetnek a formák és a minták, amellyel költséghatékonyabb és gyorsabb lesz a termelés. A jelenleg meglévő CNC plazmavágó mellé – melyet már részben a formagyártásra használunk – kívánjuk telepíteni a beszerzendő robotot. Ehhez azonban egy nagyobb és korszerűbb helyiségre lesz szükség, melyet egy meglévő nyitott, fedett tároló épület átalakításával tervezünk. A projektben beszerezni kívánt ROBOT feladata a digitalizált automatikus mintagyártás, tehát a digitalizáció, automatizáció, robotizáció megjelenik a fejlesztésben. A robotizációval a termelési volumene is növekszik, továbbá a kapacitásbővítés is megjelenik a projektben, mert a piacbővítés által növekedni fog a termelés és az eladás. Az automatizáló robot segítségével csökkenthető a selejt anyag és a hibás égetések száma. Ennek következtében javul a termelés fajlagos üvegház hatású gázkibocsátása valamint a hulladékképződés aránya is. Így megszűnik a tárolás időjárásnak való kitettsége, így a deponált tételek tovább eltarthatók, alacsonyabb lesz a selejt aránya, ami csökkenti a termelésünk környezeti terheit. A projekt hozzájárul a TERRA UNGHERIA Kft. versenyképességének és jövedelemtermelő képességének növeléséhez.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00045

Kedvezményezett neve: TERRA UNGHERIA Kft.
Projekt megnevezése: A Terra Ungheria Kft.
telephelyfejlesztése eszközbeszerzéssel
Projekt elszámolható összköltsége: 152 102 217,- Ft
Vissza nem térítendő támogatás összege:
45 630 665,- Ft
A támogatás intenzitása:
30%
Visszatérítendő támogatás (kölcsön) összege:
91 261 330,- Ft
A projekt megvalósítási időszaka:
2017.08.24. – 2018.10.30.

Projekt bemutatása

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ TELEPHELYFEJLESZTÉS ÉS ESZKÖZBESZERZÉS A TERRA UNGHERIA KFT.-NÉL

TERRA UNGHERIA Kft. telephelyfejlesztésre és eszközbeszerzésre több mint 45 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 30%-át finanszírozza.

A projekt keretében megvalósult egy 9m3 égető-terű gáz-égetőkemence beszerzése, valamint a meglévő üzemépület kibővítésre került egy döngölő és égető helyiséggel, ezen kívül az alapanyag és a többször használatos gipszformák tárolására alkalmas csarnok építése valósult meg. A beruházás megvalósítása által az agyagkerámia gyártásnak a döngölés során használt használaton kívüli gipszformák tárolása oldódott meg, valamint a döngölésre rendelkezésre álló technológiai tér került kialakításra. A beruházás megvalósításával már lehetőségünk van akár több, eltérő munkát is párhuzamosan végezni. Valamint a nagy volumenű megrendeléseket egyetlen, azonos ütemben tudjuk gyártani. Emiatt a termékkínálatunk új előnyös tulajdonsága lesz, hogy nagyobb volumen esetén is azonos termelési ütemből kerülnek ki az egyes termék darabok, amik minőségének homogenitása így nagyobb valószínűséggel biztosítható.