GINOP-1.2.14-20-2021-00244

Kedvezményezett neve: TERRA UNGHERIA Kft.
Projekt azonosítószáma:GINOP-1.2.14-20-2021-00244
Projekt címe:„A TERRA UNGHERIA Kft. divat és dizájnipari fejlesztéseinek támogatása”
Szerződött támogatás összege:49 071 508,- Ft
Projekt összköltsége:70 102 154,- Ft
A finanszírozás típusa: Európai Regionális Fejlesztési Alap
Támogatás intenzitása:70%
A projekt megvalósítási időszakának tervezett kezdő időpontja: 2021.07.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja: 2022.04.21.

Jelen projekt célja a TERRA UNGHERIA Kft. megújulását elősegítő technológia fejlesztés támogatása, melynek keretében KUKA KR210 R3100 maró robot kerül beszerzésre, illetve átalakítási és felújítási munkák kerülnek elvégzésre a 7720Pécsvárad, Ipartelep 1. (hrsz. 1824/3) megvalósítási helyszínen. A projekt keretében eszközparkunk korszerűsítésére kerül sor.

Az eszközbeszerzés keretében bővíteni és automatizálni kívánjuk a forma és mintagyártást, mind a kerámia mind az acéltermékek területén. Jelenleg új forma tervezésekor a rajzok már 3D-benkészülnek, de a mintatermék maga kézzel 2 D rajz alapján. Egy maró robottal a 3D rajzokról közvetlenül készülhetnek a formák és a minták, amellyel költséghatékonyabb és gyorsabb lesz a termelés. A jelenleg meglévő CNC plazmavágó mellé – melyet már részben a formagyártásra használunk – kívánjuk telepíteni a beszerzendő robotot. Ehhez azonban egy nagyobb és korszerűbb helyiségre lesz szükség, melyet egy meglévő nyitott, fedett tároló épület átalakításával tervezünk. A projektben beszerezni kívánt ROBOT feladata a digitalizált automatikus mintagyártás, tehát a digitalizáció, automatizáció, robotizáció megjelenik a fejlesztésben. A robotizációval a termelési volumene is növekszik, továbbá a kapacitásbővítés is megjelenik a projektben, mert a piacbővítés által növekedni fog a termelés és az eladás. Az automatizáló robot segítségével csökkenthető a selejt anyag és a hibás égetések száma. Ennek következtében javul a termelés fajlagos üvegház hatású gázkibocsátása valamint a hulladékképződés aránya is. Így megszűnik a tárolás időjárásnak való kitettsége, így a deponált tételek tovább eltarthatók, alacsonyabb lesz a selejt aránya, ami csökkenti a

termelésünk környezeti terheit.

A projekt hozzájárul a TERRA UNGHERIA Kft. versenyképességének és jövedelemtermelő képességének növeléséhez.